94 HA skov med sø og å

Dejlig skov på 94 HA langt inde i skoven fra offentligheden, med god vej og tilkørsel. Skoven er med blandet gran og fyrskov samt med en enestående uberørt 5 HA - del af sø på 12 HA  sø og ligeledes åbred til en stor fiskerig å - Alsteråen. Ejendommen ligger ved Alsterbro vej 125 ca. 35 km nordvest for Kalmar.

Skoven er blandet med både gamle bestande samt helt ny skov med mange blandede træarter. Der er et gode vejnet og skoven er ca. 3 km lang og 300 bred med vej i midten.

Jagten er alsidig med bl.a. fin bestand af tjur, elg, svin og råvildt. Der er små moser, lysninger vildtskjul og mange muligheder for alsidig jagt.

Der er ingen huse eller bygninger på ejendommen. Dog vil der uden tilladelse kunne opføres en 10 kvm hytte, og der vil sandsynligvis kunne opnås tilladelse til et hus.  

Der er skønsmæssigt opgjort skov KBM til ca. 11-12000 ca. 125 KBM/HA

Ejendommens herlighedsværdi kombineret med skovens værdi berigtiger en værdi på

DKK 7 mill.