SKOV, MARK OG SØ - BIRKENDE ØSTSKOV HAR DET HELE.

Birkede Østskov

Viby S. - 45 min. fra København.

Dejlig skovejendom på 31 tdr. land - heraf 7 tdr eng. Skov og fineste jagt på alt forefaldende vildt.

Hovedhus ca. 165 kvm, stue og  5 vær og sidebygning 90 kvm med garager og forberedt til mindre beboelse, begge i 2 etager, der fremstår i god indflyningsklar stand, eller om man vil klar til ombygning efter ny ejers ønske. 

Skoven har en fin skovbestand af bøg, gran, blandet løvtræ og tætte granstykker, remise  med pyntegrønt og juletrær, en spændende skibssætning fra broncealderen samt en skøn sø med mulighed for andetræk.

Jagten er naturligvis god midt på Sjælland, hvor der også her er mulighed for udsætning af både fasaner og ænder.  Her er god råvildtbestand samt diverse småvildt. (nabo til Klosterskoven Svenstrup). Jagten vil kunne indbringe et fornuftigt jagtleje beløb hvis ejer ikke benytter jagten selv.

Ejendommens bygninger er opført i rødsten fra 1995 i pæn stil omkring en gårdsplads. Sidebygningen huser garager og kan ombygges efter ønske til bolig, heste, kostald med lidt fedekvæg eller hvad fantasien bringer. I sidebygningen er der derfor mange muligheder for aktiviteter og virksomhed m.m. 

Ejendomme vil kunne selvforsyne sig med opvarmning fra skoven. Ca. 2000 KBM. med et afkast på 50-100 KBM p.a. brænde i udtynding årligt over 10 år.

Ejendommen er stille og fredsommeligt beliggende i større skovområde og har de skønneste muligheder for fremtiden. Især nu hvor renten er lav vil økonomien være særdeles god i virksomhedsordning, bolig med virksomhed, opdræt eller lignende.

Prisen er fastsat og vurderet til salg for          kr. 6,7 mio 

Ejendomme ønskes solgt i 2015.  

Augustenborg Gods forestår forhandling og salg     Ring     49139658  28459611

Kun besigtigelse efter forudgående aftale af seriøse købere.

Bøge i god Midtsjællandsk kvalitet. Fin bukkejagt med tæt granskov.