SKOVPRISER

PRISERNE I SVERIGE ER  GUNSTIGE OG SÆRDELES GODE PÅ KORT OG LANG SIGT  !


  Træerne vokser ikke op i himlen - men næsten...

Investerer du dine penge i bank eller aktier er dine penge skattepligtige som índkomst løbende.  Køber du skov får du fradrag i hele perioden for dine omkostninger og betaler først skat når skoven fældes - eller ved salg af ejendommen - beregner du skatten efter de sidste 10 år ligger din avance langt over 40 % højere ved skovinvestering.

info@skov-til-salg.dk - send en mail 

LRF - Konsult - Sveriges største rådgivningsfirma og konsulenter indenfor skov og landbrug udgiver nedenstående meget interessante statestik over skovpriserne i Sverige.
Som det fremgår er priserne faldet en smule 4 % til 529 SEK pr. KBM i Syd-Sverige
Over de sidste 10 år er priserne steget med 73 %
Mere info LRF-Konsult.se


 
Skogsmarkspriser grafDanske priser
Prisen på landbrugsejendomme solgt i fri handel er af Danmarks Statistik opgjort til 169.000 kr. pr. hektar i andet kvartal, skriver Landbrugs Avisen.
Et fald fra 280.000 i 2008. Altså modsat den svenske konstante stigning i samme periode.


NYT !!!
Augustenborg Gods har netop afsluttet et salg af 42 HA - 83.000 SEK / HA for et område med 88 KBM/HA samt plantningspligt på 14 HA. Det understreger at skov i Sverige hører til de mere stabile og fornuftige investeringer, idet råvaren langt hen af vejen bestemmer skovprisen. Det er 69.000,- pr. HA for god skov, jagt og fornøjelse 

Grunden ved Finjasøen - solgt.
Der blev af sælger givet et mindre afslag. 


Priser
Danske skove er 120.000 til 250.000,- pr. HA.

Sverige - vort naboland er priserne fra 30.000 til 75.000,- pr. HA

Tyskland - midt i mellem med 75-85.000 pr HA.

Dansk skovdrift kan ikke betale sig - de giver intet aftkast.
Tysk skovdrift har bedre infastruktur og kan give begrænset afkast.
Svensk skovdrift giver både afkast og egentlig forrentning af skoven, og tilmed glæde ved jagt. Læs herunder...PRISEN VARIERER MEGET PÅ SKOV
Skal man investeri i skov er der flere parametre at tage hensyn til.

Købes skoven som jagtejendom
Til jagt er skovens pris først og fremmest afhængig af vildbestanden, der kan være yderst vanskelig at vurdere. Tidligere ejere eller lejere kan have lavet både lidt og meget for vildbestanden, og som ejer bør man ikke forelske sig i en stor buk eller hjort der er skudt på ejendommen. Den er jo forsvundet, og der kan gå mange år før en ny guldmedalje viser sig på arealet. Egentlig seriøs vildtpleje krævet god arrondering og min 250 HA for blot almindelig rimelig succes, mindre skove er naboafhængig, med stort kendskab til disses jagttryk m.m. Naturligvis er 50 HA skov dejlig, men det er i realiteten ikke til en rimelig dagjagt med f.eks. 8 gæster.
Arealets beskaffenhed af vildt er yderst vigtig, og små arealer kan naturligvis skabe stor glæde på mange punkter, og rumme store skatte, men stort areal giver mulighederne for egentlig vildtpleje.
 

Købes skoven som investering.
Investering - det vil sige forrentning af kapitalen opnås ikke ved investering i danske skove. Der kan dog være tale om gode investeringer over tiden idet priserne stiger løbende, det er altså kun i sidste ende afkastet kan opnås. Men er skoven købt på det forkerte tidspunkt og skal senere sælges på et dårligt tidspunkt, har man store chancer for et tab, især på kort sigt.


Købes skoven med tanke på produktion
Svenske skove giver hvis de blot har en KBM/HA på 90-150, et løbende afkast over tiden 3-6 % til tider højere, hertil kan lægges muligheden for værdistigningen af skoven - derfor er Sverige det oplagte investeringsland for både små og store skovejendomme. Der er en glimrende infrastruktur med skovselskaber SØDRA, SYDVED, SKÅNETIMMER,  der passer skoven med overskud, og blot skal nævnes at få afdrevet en HA koster henved 50 % mindre i Sverige i forhold til Danmark, og lægges prisen på træets afregning i mange lønsomme sorteringer er der himmelvid forskel.
Tyskland er lidt midt i mellem, kort skal siges at de tyske skovmyndigheder blander sig meget i driften af skoven, og det kan være noget administrativt, men der kan med held beregnes en mindre forrentning. 


Beliggenhed
Bor man så man vil have skoven udenfor døren må man altså lide af høje danske lokale priser, ja op til 250.000,- / HA uden afkast, og det skal derfor antydes at det mere er tegnebogens størrelse og indretning på tab, der har interesse, for der er kun areal prisstigninger at satse på, så at sige alt andet koster blot penge - hvert år. Man kan tænke på hvor meget jagt man kan købe for den samme investering man gør i en dansk skov. Men skattefradraget ved skovdrift er naturligvis en mulighed, så længe den varer - i vort nok noget skatteplagede land. Vil man have skov koster det altså i Danmark.


Afkast
Søges afkast er Sverige det oplagte land. Lave priser i anskaffelse, priserne afstemt efter skovkvaliteten og rentabiliteten, priserne falder også alt efter hvor kangt man kommer fra Sydsverige og omkring Stockholm og op nordpå. Men Skåne, Småland og Kalmar Län har priser på 35-75.000,- / HA. Tåler man nogle timers biltur til sin skov kan prisen således være 25 %-50 %  af en skov i Danmark, desuden er der forrentning og infrastruktur i verdensklasse. Kort kan siges at svenske skovselskaber er til for kunderne og danske er til for sig selv, barskt men sandt.

Danske fordele
Skoven ligger tæt på din bopæl, vildtbestanden er enkelte steder bedre end gennemsnittet i vore nabolande. Lokal vildtbastand, kort køreafstand.

Svenske fordele
Afstanden lidt større til skoven, god forrentning både på drift og areal, gode vildtbestande med Europas storvildt elgen, ofte dåvildt og vildsvin, store bukke og en meget fredfyldt skov uden den store offentlighed. Desuden er kronvildt og muflon aktuelle på visse revirer. Europas bedste og mest profitable skovdrift set i forhold til investeret kapital ctr. afkast og værdistigning. Jævn og sikker prisudvikling. Stor skønhed uden offentlig indblanding i din drift. Stor ekspertice og effektiv billig drift, service og planlægning. Svenske skovselskaber er vandt til at ejeren bor langt fra skoven, ofte går en skov i arv fra generation til generation i Sverige, ejeren arbejder i Stockholm, men er født og påvokset på en gård i Småland.
Man føler sig velkommen i Sverige både lokalt og forretningsmæssigt, papirarbejdet ved køb og salg er let og smertefrit. Ingen bopælspligt.

Tyske fordele
Beliggenhed kan være en fordel, kan være rimelige investeringer og kan lokalt have gode vildtbestande af svin og kronvildt. Speciel jagtlov med vildtskade erstatninger inkluderet i jagtlejemålene. Ingen bopælspligt.


JAGT PRISER PR. HA

szabad@jilas.dkinfo@skov-til-salg.dk73 % værdistigning på skov på 10 år - i Sverige - har du sat pengene i banken er de nærmest væk.
En skov og jagtejendom kan have uendelig betydning for alle i familien og gå i arv fra generation til generation.