jagtrådgivning, jagtudlejning og formidling af jagter.

Jagt hele året i Sverige

Hvad er min jagt værd ?

Kan jeg leje jagten ud ?

Hvad er vores jagt værd ?

Jagt er et højt skattet aktiv på en ejendom. Folk der ikke går på jagt ved ofte ikke de muligheder der er i jagt, der er en god steg til gryden, penge og vildtpleje så der kommer mere vildt i skoven.

Vi formilder udlejning og rådgivning for skovejere der ikke umiddelbart kan vurdere deres jagt, de muligheder og ulemper der er eller kan være forbundet med at leje deres jagt ud.

Der er mange muligheder for en god indtægt, og det vigtige er at man har forbehold for alle forhold i jagt udlejning.

 

Vi giver:

 

Rådgivning

Udfærdigelse af jagtleje kontrakter..

Vi finder en jæger og udlejer jagten...

Vurdering pr år i leje..

Bistand og rådgivning med pasning og pleje af jagten.

Rådgivning vedr. skovselskaber

 

Skovselskaber udfører skovlige opgaver, fældning, udtynding, tilsyn og pleje. Der er fælder og der begås mange fejl, er man lidt fremsynet er der store gevinster og muligheder.  Hvem skal vi vælge, stor eller lille entrepanør - fordele og ulemper....

 

skov - jagt - rådgivning.

SMÅ JAGTER (5-25 HA) HAR OGSÅ INTERESSE 

STORE JAGTER - 25-500 HA BØR ANALYSERES GRUNDIGT

 

VI HAR ET STORT GRUNDLAG FOR VURDERING AF JAGTGENNEM VORE KONTAKTER TIL MANGE TUSINDE JÆGERE - VI HAR ALDRIG BESKÆFTIGET OS MED ANDET EN JAGT, SKOV, LANDBRUG...

VI KENDER ALLE FEJL DER KAN BEGÅS, ALLE MULIGHEDER OG LAVER EN FORNUFTIG VURDERING AF FORDELE OG RISIKO VED JAGTUDLEJNING PLUS GLÆDEN VED VILDT OG VILDTPLEJE....

 

JAGT ER IKKE DRAB, MEN EN FORNUFTIG NATURLIG BRUG AF SKOVENS RESOURSER, SOM HAR EKSISTERET SIDEN VI KOM HERTIL - DET MEST NATURLIGE OG DEN MEST NATURLIGE MÅDE AT SKAFFE SIG FØDEN PÅ.

JAGT ER REGULERET AF LOVE OG I EN JAGTKONTRAKT SIKRES VILDTET OG SKOVEN FOR FORKERT BRUG - DET ER DET VI RÅDGIVER OM.  

 

Kontakt Augustenborg - Godskontoret

0046 45150045     0045 28459611