8 km langt 3-400 m bredt kæmpe område med fantastisk vildtrigdom. Natur i særklasse.
info@skov-til-salg.dk

JELNIA - KRONHJORT

 Pris     2 .200.000 €

 PRISEN & BETALING KAN FORHANDLES OG DELVIST FINANCIERES.

dkk 37.000,-/HA 

EU TILSKUD p.a. 650.000,-  

 

info@skov-til-salg.dk

 

Augustenborg Gods

Salg, vurdering og rådgivning vedr. ejendomme

Augustenborg,  2556 Mjölkalånga, S-28291 Tyringe

+46 4515-0045

Bybjergvej 15  DK-3060 Espergærde  +45 4913-9658

Fax +45 4913-8035 

Tel +45 4913-9658 Mobil  +45 2845-9611

 

 

Investeringsejendom

Naturskøn beliggende stor ejendom velgenet til køer, kødkvæg, opdræt, specialafgrøder, juletræer eller anden aktivitet i moderne landbrug.

Ejeren er interesseret i eventuelt samarbejde omkring projekter der kan tilføres driften og de nuværende aktiviteter.

 

TIL SALG

LANDBRUGSEJENDOM I POLEN

  " JELNIA"

 

Czarne – Szczecinek Polen

 

Areal totalt 442 Ha her 

 

heraf 417 HA -  EU-støtteberettiget 

(EU-TILSKUD CA. € 85.000-90.000 -  2015-2020)


Samdrift mulig med andre lokale landmænd.

 

JELNIA

Jelnia betyder kronhjort og områder er vidt berømt for sig smukke natur og gode jagtrevirer. 442 HA eng og landbrugsjord, hvoraf 417 HA er Eu bidragsberettiget.

I dag drives landbruget dels ved egen drift, udlejning og forpagtninger, med stort overskud.

Jelnia ligger inde i skoven, derfor er grænser lette at se – det er græs – resten er skov. Der er 442 HA – 417 EU tilskudsberettiget. 

Kørselsvejledning:

Kør til Kosalin herefter 70 km syd til Szczecinek kør til Czarne drej til venstre ved torvet og kør 4-5 km til man ser en hvid bro over vejen på vejen der går til venstre.  4  km oppe af vejen kommer første store grønne område af Jelnia  herefter kommer højspændingeledningerne. Den tynde streg på kortet. Videre til græs områder der er smallere på begge sider af vejen og videre  til græs områder om mod en lille by på begge sider af vejen .

Det er reelt disse områder der er Jelnia -  man kører gennem på tværs.

Tilbage til højspændingeledningerne følg dem til højre gennem skoven på grusvej 2-3 km til man komme til endnu grønne områder kør tilbage til asfaltvejen - Jelnia er 8 km langt og ca 400 m bredt.Det overståes ikke på en times tid.

Området er alt grønt man kører gennem, op mod byen der andre ejere på Jelnia, men de øvrige syd herfor er stort set med. Har man god 4 AWD kan man køre langs kanterne – der er traktor spor og veje – der er meget smukt og det er stort - kør dog ikke fast - der kan være 20 km til hjælp.

Det er let nok når man kender områdets skovveje at komme rundt ellers tager timer at finde vejen langs kanterne, dette er blot introduktion. Men glæd jer over natur og kronvildt der springer rundt som i dyrehaven.

Alle marker er slået nøje efter reglerne for EU, og der fås yderligere tilskud for diverse skånsomme drift former – disse udløber i 2014 – herefter kommer nye EU midler, og vi ser hvordan vi så fremover driver ejendommen mest effektivt.

Adresse for Jelnia og Jilas International der ejer ejendommen.

Jilas International                     Grundlagt 1993                    

Spolka z ograniczona dpowiedzialnoscia

Ul. Wojska Polskiego 6  

78-400 Szczecinek    Poland

NIP 6731773493       REGON 090471057

 

Virksomhedens revisor – engelsk talende – og i samme bygning som vort firma.

 

TORUS. Leszek Sehenczuk

ul Wojska Polskiego 6  (Torus, Leszek Sehenczuk)

78-400 Szczecinek    Poland

VAT NIP 6731773493       REGON 090471057

szabad@jilas.dk

 

tdp.torus@man.szczecinek.pl

tel/fax 0-94 372 2841  3742522

 

 

Bernard Ginter                                                       

Tysk Polsk landbrugsfirma driver også Jelnia med maskiner osv. 10 km fra Czarne

Euro Farm 77-326 Wycschy

+48 60 1 632 117

fax +48 5983 333 95

 

Bygninger:

Ejendommer har ingen bygninger

 

Beliggenhed

140 km fra den tysk polske grænse 220 km Swinouszce og færgerne til København og Ystad med daglig forbindelse. Tæt

 på byen Szczecinek og syd for Kosalin.

 

 

 

EJERFORHOLD

Ejendomme sælges i selskabsform, Jilas International Zo.o. men eventuelle interesserede kan i princippet selv vælge ejerform og købe metode.

Ejendommen giver ydermere mulighed for at placere ejendomsavancer i EU for derved at undgå direkte beskatning.

Det er oplyst at ejendomme kan tilplantes med skov.

 

Ejer: Jilas International Z.o.o. Szcaecinek. Direktør Carl Szabad.

Daglig drift Lesek Szcehenszuk, driftleder Bernard Ginter.

 

LANDBRUG

 

417 Ha landbrug og yderligere 25 ha diverse arealer, å, veje, skov m.m.

 

 

Ejendommen har flg bonitet iflg opgørelse:

 

III   10,42 HA

IV   169,34 HA

V     211,98 HA

VI    26,66 HA

Ialt  418,40 HA EU reguleret til 417 HA

 

Landbruget drives økologisk. Ejendommen er udlagt som græsareal der slås med salg af foder og energi. Ejendomme har mange muligheder bl.a. kunne en fantastisk kvæg ejendom med besætning på 400-800 dyr være ideelt, men alle andre landbrugsmuligheder er til stede. Området har rigeligt med arbejdskraft samt infrastrukturen er i orden.

  

Jagt

Jagten er en af Europas bedste – Jelnia betyder ”kronhjort”.

Efter polske regler er jagten statens og drives via 3 klubber, der skal betale løbende vildtskadeerstatningDrift 

Ejendommer drives i sammen med en lokal maskinstation med et tysk-polsk joint venture selskab på 1500 HA. Der er fuld infrastruktur og samarbejdet har varet i 6 år uden problemer, dog vil egen drift kunne opnå væsentlige besparelser.  

 

 

Servitut:

Der er ikke for landbruget belastende servitutter.

Der er bevaringsværdige mindre nøglebiotoper uden betydning for driften.

 

Købsbetingelser.

Ved købekontraktens underskrivelse erlægges 10 % af købesummen, resten erlægges kontant på overtagelsesdagen.  Overtagelse efter aftale.

 

Optegnelserne skal betragtes som vejledende. Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at afvise dem.

Der medvirker ikke aut. ejendomsmægler ved handlen, og hus og areal sælges som beset af køber og det påhviler køber selv at undersøge areal størrelser, husets stand, skoven, således finders der i købsaftalen en friskrivningsklausul, der er sædvanlig i  ejendomshandel, der friskriver sælgeren for alle fejl og mangler af enhver art. Det påhviler altså køber at undersøge ejendommen og de givne oplysninger.

Ved kontraktens underskrivelse erlægges 10 % i forskud hvorefter resten betales kontant på overtagelsesdagen.

 

EU Bidrag via drift ca. kr. 750.000   -   100.000 €  

 

Ejendommes prisfastsættelse

 

 

Pris               2.200.000 €  eller bud. 

 

Andre aktiver, ejendomme, maskiner,  kan helt eller delvist tages i bytte.

 

 

Ejendommen vil kunne opdeles i flere ejendomme.

 

Besigtigelse af ejendommen på egen hånd efter forudgående aftale med ejeren, der forventer en vis form for diskretion ved besigtigelse.

 

Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at afvise dem.

 

Yderligere oplysninger fås i form af servitutskemaer, takseringsværdier, skovbrugsplan m.m.

 

Carl Szabad

 

 

 

 

 

SKAT - Ejendomsavance beskatning

Genplacering af avancer fra salg af ejendomme er en oplagt og sikker placering af fortjenester.

 

NEM DRIFT - store herlighedsværdier.

Alle funktioner varetages uden problemer også for ejere der bor langt væk. Ejeren har derfor nem drift og tilmed glæde / alternativt indtægter m.m.

 

Området er et af Polens kendteste jagtområder med en utrolig bestand af kronvildt og naturligvis vildsvin. Ejer vil kunne deltage i den lokale klubbers medlemskab, og på sigt vil jagten privatiseres, hvilket der er mange forslag fremme om i disse år. For jagtinteresserede en stor mulighed og udfordring.

 

 

 

Produktion

ØKOLOGISK GRÆS

Vrap gräs, i 100-300 kg baller,

tørret græs i baller

græs efter opgave

levering juni, juli, august, september event senere

 

pr. 100 kg 135 €   pr. full load

 

Transport  + 1,- € pr. km ab Kosalin pr. full load truck 30-40 tons +/-   Europe, Holland, Schweitz, Norway, Greenland, Faroe Islands…

 

Capasity 500-1000 ton

 

 

info@skov-til-salg.dk