Dåvildt-Muflon-Vildsvin-Råvildt-Elg-Tjur på den fri vildtbane - Super historisk jagtejendom

Laden er fra 1650

 

 

Augustenborg Gods

Augustenborg,  2556 Mjölkalånga, S-28291 Tyringe +46 4515-0045

Bybjergvej 15  DK-3060 Espergærde  +45 4913-9658

Fax +45 4913-8035  Tel +45 4913-9658 Mobil  +45 2845-9611

    szabad@jilas.dk

 

 

MELLANKÄRR

 

Mellankärr 1:1 Torsås församling Kalmar Län

 

Areal 186,7 HA  pris

SEK     18 mio             (UNDER OMVURDERING)


Der foreligge en uvildig mæglervirdering på således vil ejendommens store egeskov bestand, samt jagten repræsentere en forhøjet pris. 
 

 

Areal                                                              Skovbrugsplan 2012

 

Skogsmark                                                                      178,9

Nyckelbiotob 2,8 HA

Mosse                                                                               0,9

Inägomark                                                                         4,4

Väg – upplägsplatser                                                           12,5

                                                                                                             

Areal i alt                                                                                           186,7 HA

 

Skoven - Certificeret      Skovbrugsplan 2012                            19000 KBM

 

Jagt udlejet for kr. 120.000 + pristalsforhøjelse

 

Bonitet        varieret fra 5,8 – 8,5 sk/ha og år, ca. 10000 KBM ældre end 70 år

 

 

Taxeringsvärde samlet 2004              

Grund                           65000

                                                    Hus                              350000

                                                    Skov                            4997000

                                                    Ubenyttet                      7000

                                                    Græsmark                     18000

                                                    Økonomibygninger          43000        

I alt                                                                                  5.480.000

 

 

Bygninger:

 

Hovedhus ”Villa Mellankärr”   er opført 1963 ved Arkitekt Pettersson Kalmar.

 

Efter en brand der ødelagde det gamle hovedhus fra 1790 samt en sidebygning – er Villa Mellankärr opført af arkitekterne Pettersson i 1963 – topmoderne stil fra tiden. Fra bygningskomplekset eksisterer ”Jaktstugan” stadig.

 

Villa Mellankärr har skifer-eternit tag, 180 Kvm med entre, stue med pejs, korridor med 4 gode værelser toilet og bad + stor kælder med gæsteværelse, fyrrum, og diverse rum. Terrasser og balkon. Kælder med toilet med ducsh, værelse, fyrrum og 2 ekstrarum samt separat indgang. Vand og afløb fra septiktanke. Alt velfungerende.

Opvarmning af hovedbygning med kombi : brændefyr, olietank og el patron i fuld drift, varme hele året.

Villaen står urørt og velholdt i ”1964 stil”  – der findes en del møbler fra 60-tiden.

 

Jaktstugan : Gæstehus. sidefløj fra den tidligere hovedbygning fra ca. 1790 60 kvm, entre og 2 værelser + køkken, kælder.

 

Ladebygninger 310 kvm.  charmerende sammenbygget gennem århundrederne ældste fra ca. 1650, renoveret 2012. Bulpbygget.

 

Garage fra 1963 25 kvm.

 

Porthus fra 1780 m. 60 kvm garage og værksteder.

 

 

Alle bygninger er gennemgået og malet 2012.

 

Skoven er certificeret.

Skoven omfatter 178 HA velplejetm velarronderet produktionsskov, med over 10.000 kbm ældre skov der kan fældes omgående. Der er vekslende bonitet men god produktion hvis de rette træsorter anvendes. Der er særdeles smuk og god egebestand, samt naturligvis fyr.

Der satsas på naturskov med vekslende træarter formeret ved selvforyngning. Arealet har altid vist en høj produktionsværdi og ejendommen er anset som områdets bedste skovejendom.   

 

Beliggenhed

8 km nordvest for Torsås – kør gennem Torsås, drej til højre mod Kvilla til skiltet Mellankär

6 km.

 

Mellankärr ligger op af et stort naturreservat og er en maget smuk og atraktiv ejendom med god arrondering med gården i midten. Der er gode veje og vendepladser rundt på arealet. Her er alle former for terræn, enge, moser, krat, løvskov, dejlige bække og vandhuller, myr, mørk skov og store lyse åbninger. Der kommer ingen og benytter allemandsretten, og området ligger i et kæmpe skovområde med gode store vildtbestande. Ejendomme på Mellankärrs størrelse er sjældent udbudt i så velarronderet terræn.   

Skoven er velpasset.

Husene kan moderniseres, men er historisk interessante i urørt 60-stil – der jo 2012 er moderne.

Alle bygninger er 2012 efterset overlat, malet og i fremragende stand.

 

Jagt

Jagten på Mellankärr er højeste kvalitet, dels vildtarter med elg, dåvildt, kronvildt, råvildt, muflon, vildsvin, samt diverse småvildt, dels det smukke terræn som giver fremragende pürch muligheder eller stille venten i et af de mange gode jagttårne. Smålandsk natur 10 km fra Østersøen, 35 km til Kalmar og Øland  – 240 km fra Øresundsbroen. Jagten omfatter et stort jagtområde med elg, dåvildt, kronvildt, råvildt, muflon, vildsvin, samt diverse småvildt i et område hvor store trofæer normalt nedlægges.

Jagten er udlejet til velfungerende konsortium se google - Mellankärr Jaktlag – ejendommen er p.t. udlejet for kr. 120.000 + pristalsforhøjelse, dog med mulig opsigelse ved ejerskifte, men denne aktivitet kan fortsættes. Her findes en række billeder fra området. Der er nedlagt flere muflon på Mellankärr, desuden findes tjur, urfugl hare m.fl. .

 

Besigtigelse : efter forudgående aftale, gerne diskret dog på egen hånd.

 

Købsbetingelser. Ved købekontraktens underskrivelse erlægges 10 % af købesummen, resten erlægges kontant på overtagelsesdagen.  Overtagelse efter aftale.

 

Servitut: Vej for Mellankärr 1:4, vejret for 1:5

Ejendommen har andel i Torsås Kvilla GA:1

Skoven har registreret to særligt bevaringsværdige mindre nøglebiotoper.

 

Optegnelserne skal betragtes som vejledende. Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at afvise dem.

Der medvirker ikke ejendomsmægler ved handlen, og hus og areal sælges som beset af køber og det påhviler køber selv at undersøge areal størrelser, husets stand, således finders der i købsaftalen en friskrivningsklausul, der er sædvanlig i svensk ejendomshandel, der friskriver sælgeren for alle fejl og mangler af enhver art. Det påhviler altså køber at undersøge ejendommen og de givne oplysninger.

Ved kontraktens underskrivelse erlægges 10 % i forskud hvorefter resten betales kontant på overtagelsesdagen.

 

 

Ejendommes prisfastsættelse

Delværdier i SEK

Skovareal    187 HA a 20.000                                                                 3.740.000

KBM træ      19000 KBM a 550,-                                                             10.450.000

Jagtværdi     = kapitaliseret værdi                                                           1.904.000

Bygninger    Hovedbygning                                                                     1.000.000

                 Sidebygning  Stalde & lader, Garage                                       300.000

 

17.394.000  pris fastsat til

 

18 mio SEK

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Pris      18.000.000 SEK eller højeste bud. 

 

 

 

 

Jagtværdi beregning =  Areal i HA x markedspirs pr. HA for jagten på ejendommen

                                            __________________________________   =

 

                                            % på nuværende renteniveau p.a.

 

 186 x 430 /4,2 % = kapitaliseret værdi               1.904.000

 

Der er frastykker 40 HA solgt til en værdi af 80.000 / HA – Værdien er derfor beregnet til 18.380.000 + bygninger og jagtens værdi.

 

 

Bud

Prisen fastsættes som minimumsbud.    

 

Besigtigelse af ejendommen på egen hånd efter forudgående aftale med ejeren, der forventer diskretion ved besigtigelse.

 

Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at afvise dem.

 

Der medvirker ikke ejendomsmægler ved handlen, og hus og areal sælges som beset af køber og det påhviler køber selv at undersøge areal størrelser, husets stand, således der i købsaftalen findes en friskrivningsklausul, der er sædvanlig i svensk ejendomshandel, der friskriver sælgeren for fejl og mangler af enhver art.

 

Ved kontraktens underskrivelse erlægges 10 % i forskud hvorefter resten betales kontant på overtagelsesdagen.

 

 

 

MELLANKÄRR –
Mellankärr er en historisk gammel kendt gård på egnen med mange sjove stednavne, Brændevinsbakken, harehullerne, Kvärnmaderne, Dammana, Landsbergtomten m.fl.

og en af den største om mest kendte ejendomme i Torsås - kendt siden svenske krigene med Danmark.
Mellankärr var en af de store ejendomme og altid først med at få moderne sager og bekvemmeligheder på egnen - malkemaskiner, traktorer, bil, og fjernsyn som børnene i området spændt kom så i begyndelsen af 50-erne. I 1964 blev ejendommen ramt af lynet og den prægtige 2 etagers hovedbygning samt den ene sidebygning brændte ned til grunden – ilden kunne ses i Torsås 6 km væk.
Tilbage er porthuset, den sydlige del af den engang 110 m lange lade, den ene sidebygning Jakthuset" der er fra år 1600. Omgående blev der opført et nyt stuehus i 1965 -
"Villaen" - der var hybermoderne på tiden 1964-65. Denne bygning er stadig nu 50 år efter entakt med tidens moderne bekvemmeligheder - interiør bevares ligeledes teaktræsmøbler med ternet stof, reolsystemer m.m. på Augustenborg . Huset er arkitekttegnet og tegnet af Arkitekt og Ingenørhuset Petterson i Kalmar. Smart i tidens ånd - ikke for stort, men med 5 værelser, stor spise og stue i et, masser af indbyggede skabe. Egetræsgulve og venyl - helt moderne i værelserne. Huset ønskes bevaret til senere fredning da man ikke finder disse huse unden en modernisering. Brændecentralvarme kombineret med olie - det var glade tider dengang for energikrisen. I dag er der el og moderne brændefyr.
På Mellankärr findes en samling af gamle redskaber til marken. I skoven står familiens gamle bil - Vanguard. Bag Villaen er en jordkælder - naturligvis med frysehus fra 1955.
Mellankärr grænser mod nord op til en større naturpark, der er en naturlig overgang fra de kuperede skove med løvtræ, eg og store klipper. Den største "ledeblok" en sten istiden har flyttet på på en bakketop hedder "Lokestenen" og er anslået at veje 250 tons. Ejendommer er således med sin gamle historie og moderne landbrug særdeles bevaringsværdig og stilheden er med skønheden slående for enhver.