Lindehult er en smask romantisk lille "herregård" - unik med masser af muligheder. info@skov-til-salg.dk

STORE SKARASJÖ & STORE HINDSJÖEN HAR EJEREN FISKERET I 2000 HA LÆKKERT FISKEVAND

  info@skov-til-salg.dk

LINDEHULT
PRIS     25 MILL. SEK. SKOV & JAGTEJENDOM
 

Bestil fuldt materiale på augustenborg@jilas.dk

Pris kan forhandles for hele eller del af ejendommen...

Lindehult 186 HA
St. Skarasjö 94 HA
ialt                                   280 HA
Skov KBM 35.000 heraf 9000 til omgående eller senere afdrift.LINDEHULT TIL SALG
 

 

Nybro Lindehult 1:9 Kråksmåla Församling, Kalmar Län

Areal totalt 274,7 jfr. skovbrugsplan.

 

Areal i HA alt                                                               273                                     279,3


Areal tdr. land                                                   546                             

 

 

Skoven       

KBM i alt                                                                                                          33.000 KBM

 

Bonitet        6,2 - 7 sk/ha og år, ca. 9000 KBM ældre end 70 år og kan hugges.

Der pågår en revision af skovbrugsplanen og ligeledes er skoven løbende blevet udtyndet og der er p.t. søgt et større tilskud til fremme af ædelløv på 5,3 HA. 

Ejendommen ligger i 2 afdelinger, med ca. 2,2 km mellem

Lindehult & Tomteskogen 186,1 HA med ca. 1 HA søer og bygninger.

Store Skaresjö 94,2 HA med ca. 4,6 HA af Store Skarasjö.

Agermarken har pasningsaftale med lokale brugere. Der fås arealtilskud ca. 10.000,-

Jagten er udlejet til dygtige jægere.

 
 

 

Bygninger:

Lindehult - Et ”mini-gods” i smukkeste Småland-natur

Hovedbygning er fra 1870, men kendes langt tilbage i tiden. Boligareal er 215 kvm . opdelt i 2 lejligheder med komplet 2 køkkener og badeværelser, fyrrum. Et hus med fantastiske muligheder for køber, men også et hus der kan benyttes som det er afhængig af købers ønsker og muligheder. Her er masser af plads.

Sidebygningen er på 63 kvm, 2 rum, køkken og badeværelse samt uudnyttet loft på ca 50 kvm. Kælder. Traditionen tro står det gamle das og legehuset stadig i den tilgroede Tornerose have.

Torneroseslot - Bygningerne har stået ubeboede i en årrække, men er tætte på fag og vinduer, og trænger derfor til nogen renovering. Der er centralvarme med stort oliefyr af ældre dato. I alt er der 12 værelser og rum med utrolig mange muligheder.Dr er helt fantastiske muligheder for selv at påvirke disse klassiske huse ved renovering. 

Hovedbygningen, lader og udhuse danner et traditionelt smukt smålandsk gård kompleks med stor charme og en fantastisk beliggenhed, her er den romantik som er kendetegnet for det allerbedste af Sverige. Ejendomme har fantastiske muligheder til alt, og ligger bekvemt inde på ejendommen omgivet af gammel have, skønne gamle lader og bygninger og ikke mindst skoven som man går lige ud i. Den ægte vare for romantikere og kendere. Det er en smuk blanding af storgård og mindre herregård.

 

Ladebygninger:

I alt 804 kvm fordelt på en smuk ladegård i 3 fløje med masser af plads, den ældste del  fra ca. 1750 med stal og lade.

Desuden: Vognlade.  Værksted.   Smedie.

Ialt 4 gode bygninger der danner rammen om gårdkomplekset med gamle frugttræer og dammen med krebs.  

 

Blomstertorpet

Inde i storskoven ligger de sødeste lille torp beboet op til 1966 men lang historie. Noget medtaget men charmerende at gøre i stand. Der er flere torp ruiner på den historiske ejendom.

 

Beliggenhed

250 km fra Helsingør og 230 km Øresundsbroen. Kør til og gennem (vej 125) Alsterbro – første vej til højre og derefter til højre 500 m op gennem egne marker til Lindehult.

 

Lindehult er en stor liebhaverejendom, der sjældent udbydes til salg uden at blive delt op i flere stykker. Det samlede skovområde omkring gården byder på smuk natur med vekslende skov og veje der snor sig gennem landskabet. Vejnettet er godt og tidligere ejere har passet ejendommen og skoven eksemplarisk. Der vil kunne påregnes løbende indtægter fra skoven samt fra udlejningen af agerjorden. Jagten har også en ikke ubetydelig værdi, og de netop foretagne afdrifter af skoven vil øge vildttilgangen væsentligt, samtidig med det giver lys og afveksling i landskabet.   

Der er små moser, krat, løvskov, dejlige bække og et par gode vandhuller, sø, lidt myr, mørk skov og store lyse åbninger. Her kommer kun få udenfor vejen der går gennem til en lokal beboer, et par gamle torp er solgt fra til en tysker og en hollænder, og ellers går området ind i et  kæmpe skovområde med timers ensomhed om man ønsker fred. Ejendommen ser således et vel arronderet terræn, der er udtyndet i mange at de store skovparceller men flere venter på udtynding de nærmeste år, skovvejene er gode og udbedret løbende med stikveje.

Store Skaresjö ligger 2,2 km videre gennem skoven, har er igen smukt og direkte adgang til Store Skarasjö med en fantastisk udsigt – måske en mulighed for en super sommerhus på denne plads. Gå på opdagelse området er kæmpestort.   

Alligevel er Lindehult tæt på byen med skole, butikker o.s.v. 1-2 km, desuden Hirdsjöen der ligger på den anden side af Alsterbro.

 

Jagt

Jagten på Lindehult er efter området god og det smukke terræn giver fremragende pürch muligheder eller stille venten i et af de mange jagttårne.

Jagten omfatter elg, råvildt, vildsvin, samt diverse småvildt herunder skovens smukkeste fugl - tjuren, der yngler på ejendommen. Her findes desuden urfugl, grævling m.fl. varierende vildtbestande, samt sporadisk dåvildt.

Jagten kan naturligvis forbedres på en række punkter med henblik på den gode biotop, der ses fasaner på ejendommen, men disse bør naturligvis passes med foder og vildtpleje.

 

 

 

Fiskeri

Lindehult har fiskeret fra gammel tid i Store Hindsjöen og Store Skarasjö, desuden er der fiskeret i Alsteråen. Ved Lindehult findes desuden en dam med signalkrebs og efter sigende karper. Ejendommen har mange gode muligheder for krebsefiskere. Et paradis af muligheder.

 

 

Servitut:

Vejservitut.

Skoven har registreret særligt bevaringsværdige mindre nøglebiotoper samt torp grunde af historisk interesse.

 

Købsbetingelser.

Ved købekontraktens underskrivelse erlægges 10 % af købesummen, resten erlægges kontant på overtagelsesdagen.  Overtagelse efter aftale.

 

Optegnelserne skal betragtes som vejledende. Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at afvise dem.

Der medvirker ikke aut. ejendomsmægler ved handlen, og hus og areal sælges som beset af køber og det påhviler køber selv at undersøge areal størrelser, husets stand, skoven, således finders der i købsaftalen en friskrivningsklausul, der er sædvanlig i svensk ejendomshandel, der friskriver sælgeren for alle fejl og mangler af enhver art. Det påhviler altså køber at undersøge ejendommen og de givne oplysninger.

Ved kontraktens underskrivelse erlægges 10 % i forskud hvorefter resten betales kontant på overtagelsesdagen.

 

 

Ejendommes prisfastsættelse

 

Pris               20.000.000 DKK   eller  25 mill SEK 

Tilbud modtages af seriøse købere. 

 


 

Ejendommen vil kunne opdeles i flere ejendomme.

 

Besigtigelse af ejendommen på egen hånd efter forudgående aftale med ejeren, der forventer en vis form for diskretion ved besigtigelse.

 

Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at afvise dem.

 

Yderligere oplysninger fås

 

 

 

Augustenborg Gods

Salg, vurdering og rådgivning vedr. ejendomme

Augustenborg,  2556 Mjölkalånga, S-28291 Tyringe

+46 4515-0045

Bybjergvej 15  DK-3060 Espergærde  +45 4913-9658

Fax +45 4913-8035  Tel +45 4913-9658 Mobil  +45 2845-9611

 

 

 

 

 

 

info@skov-til.salg.dk