Fra ejendommen Jelnia i Polen 442 HA landbrugsjord, i dag produktion af græs til foder og energi - men ejendommen er velegnet til en kvægbedrift.