Sverige giver store naturoplevelser - her en tjurfamilie ved ejendommen Visslemyr. Der er udermere skoggerpladser for urfugl på myren.