Køb en skov - BETAL 567,- sek/ 455 dkr PR Kubikmeter og få ca. 5 % i rente... hertil generel prisstigninger og inflation.

ISVENSK SKOV STEG 4,8 % I 2015

Augustenborg Gods 
- køb og salg af skov, godser og landbrug samt relaterede virksomheder og udenlandske ejendomme. 
Mail : 
szabad@jilas.dk  
 

 

 Køb & salg af ejendomme

ALENE 2015 STEG PRISERNE MED 4,8 % PR. KbM SKOV PÅ RODEN.

 
 
"Skovpriser" prisudviklingen over 10 år - stigning på 56 % i svenske skovejendomme.

LRF Consult - Sveriges største skov og landbrugskonsulent firma  

Real udvikling af skov priser pr. KBM - kubikmeter opgives af LRF

Tabell

 Real utveckling av priset på skogsmark under 10 år (kr/m³sk)

Diagram

LRF er uundgåelige hjælpere ved køb og salg af skovejendomme - de opgiver og udgiver diverse tidsskrifter og har et kæmpe udvalg af konsulent ydelser.

LRF gør sig den ulejlighed at beregne priserne på skovejendomme, og har fulgt prisere gennem mange år.

Læs grafen rigtigt - det er netto skovpris pr. KBM - altså er slottet eller herlighedsværdier ikke medregnet i disse priser, hvilke kan være meget højere...

Krisen har til 2014 hæmmet udviklingen på priserne - men i 2015 sted ejendomene igen over 5 % - fra 2005-2010 steg de 40 - 45  % på bare 5 år. Skov er værdifast investering og fastholder man kapitalen i 10 år frem er vor prognose tæt på 90 %. Det er et økonomisk kendt modelkompleks at investeringerne indhenter et tabte - kort sagt er det nok nu der skal satses, mens ejendommene ikker er nået maks.


PRISERNE ER DERFOR YDERST FORDELAGTIGE VED INVESTERING I SVENSKE EJENDOMME. 

VI SÆLGER OG RÅDGIVER VED KØB OG SALG AF EJENDOMME MED SKOV, LANDBRUG, GODSER, INVESTERINGSEJENDOMME OG VIRKSOMHEDSDRIFT


VD:
Polske ejendomme er stadig interessante omend priserne er steget betydeligt gennem de senere år. til 25-50.000 pr HA. afhængig af bonitet og beliggenhed. Vi ser løbende prisstigninger og de nyeste EU-bidrag for de næste 5 år er netop kommet på plads. MIN. € 180/HA giver tryghed og stabilitet. Desuden skal jagten i Polen privatiseres - d.v.s. at jordejeren skal have jagtretten og leje jagten ud til jægerne - hvor vildtskaderne således indgår.
- Det er yderst positivt. Det vil helt sikkert ændre priserne og mulighederne, og reelt give ejerne af jorden den kompensation han er berettiget til.

Hertil vil landmændene se en yderligere værdistigning på jorden - beregnet op til 20 % som landsgennemsnit, hvis jagten privatiseres, idet der vil kunne laves vildtforbedringer og derved kunne opnås bedrer pris for jagten.
  

  
Sverige:
Priserne på skovejendomme er upåvirkede af de dårlige tider og prisen er jævnt stigende i Sverige.
Der foretages løbende vurdering af Sveriges største konsulent kæde LRF og priserne er kun vigende helt i nord, områder der ikke umiddelbart er interessante investeringsområder. Sydsverige ligger stadig i top, men stadig 50 % - 60 % billigere end i Danmark og med væsentlig bedre kontante afkast og muligheder for reelt skovdrift.
Den svenske infrastruktur på skovområdet er som at sammenligne med den danske svineproduktion, effektiv struktureret og lønsom ved korrekt drift. 

 

Der skrives meget, men når aktiemarkedet falder som i september-oktober 2014 er rådgiverne mere stille. Blot måneder før var optimismen stor. Børsen skrev at globale aktier giver en afkast på 8 % over 30 år, og har f.eks. i perioden 1970 - 2004 - 10 %, 80-89 - 18 %, 04-14 - 6.7 % - er rådet at holde fast i nedture.

Måler man nu er tallene anderledes er investering i større eller mindre skovejendomme et langt sikrere objekt - især langsigtet - jorder ligger der - det gør mange ef de lovende firmaer ikke, og hvor er aktie porteføljen så pludeslig blevet af. OW Bunkers !

Vi kan alternativt sige at hvis man i samme periode havde købt svenske/polske skove ville afkasten være betydeligt større og langt sikrere. En skov vokser med 5 % årligt uanset kriser, hertil kommer prisstigninger på både træ og jord.  Havde man købt en skov for 10 mio i 1984 og solgt den i dag, kunne man udover løbende afkast have stået med 100-150 mio. Alternativt skal vi lige huske at undvige aktier som Lehmann Brothers, Sjælsøgruppen, Nordisk Fjer, Amagerbanken, Saab, m.fl. og komme rigtigt ind og kom rigtigt ud af markedet.

Skoven er den der og vokser. danske småskove 0-200 HA skove er alene baseret på pristigninger, men svenske er baseret på produktion, tilvækst og prisstigninger og løbende afkast - Sverige er verdens mest udviklede infrastrukturer på træ, papir og tømmerproduktion hertil er Sverige kjraftigt på vej til at blive selvforsynende med energi samt bioethanol - en ny kæmte industri hvor skovafkastet øges allerede ved 1. udtynding (1. gallring). Nogle af verdens største som StoreEnzo er verdensledere, man kan sige det som Danmark kan med grise kan svenskerne med skov.

 

"Investering i skov i Sverige - en fremtidssikret, en klassisk langtidsinvestering med alle fordele, det er sjovt og tilmed en nydelse. Hvad skal man med en aktiepost uden betydning i et luftkastel, når man kan få reelle værdier i skov. Skov måles på kubikmeter, på tilvækst og beliggenhed - luftkasteller måles på luftspejlinger, dyre direktører og fremtidsprognoser ingen som bekendt kan spå om " direktør Carl Szabad, Augustenborg Gods.


Købsprocessen er anderledes i Sverige og Polen.

"I dag ved sælger at forhandling kan være en mulighed. Nogle gange er det muligt andre gange er sælger urokkelig. Blot bør et tilbud være seriøst, og den nødvendige kapital til stede. Derfor vil alle forespørgsler blive behandlet efter en vurdering af købers reelle muligheder. Vi hører gerne fra seriøst interesserede købere til vore udbudte ejendomme." B. Schjørring.


"Det er mange aspekter i køb af skov, jagtejendomme og landbrug. De aktuelle emner i dag er miljø, klima, finanskrise, sikre investeringer, pension men også herlighed, familie, tid, interesser og et godt liv i naturen. Vi giver her et kort overblik i hvad der umiddelbart skulle få investorer til at anbringe en del af formuen i skov og landbrug som grundlag."

Svenske skovpriser vurderes på antallet af kubikmeter pr. HA - skovens bonitet, jævn fordeling i alle aldersklasser, naturligvis jagt og anden naturværdi, hus og bygninger - stort antal KBM høj pris - lille KBM lille pris.
Køber man skov gælder det om løbende at udvikle skoven og de fremtidige muligheder. Der findes gode rådgivere, gode tidsskrifter og masser af information.
Skogstyrelsen (svarer til Skov og Naturstyrelsen) optræder også som rådgivere på en for danskere lidt uvant måde ved at være lyttende, rådgivende og særdeles kvalificerede og mangler ganske den danske bureaukratiske irettevisende hævede pegefinger. De er nærmest flinke og "på skovejerens side". 

Augustenborg Gods sælger og rådgiver interesserede investorer.


Der er store nyheder for skovejerne.
De svenske og også de danske energimyndigheder og eksperter mener at kul, olie og gas skal erstattes af vedvarende energi over de næste 20-40 år. Herunder hører vindkraft, solenergi, landbrugets halm og skovenes træflis. Flis energi kommer til at afløse store mængder af de gamle råstoffer. Flis og bioetanol (benzin) frembringes via skovflis, der derfor må forvente en forhøjet pris på deres træ, energi og råvarer. Sverige er langt foran Danmark, hvor flis er en fast noteret vare til en pris, der nærmer sig papirtræ.

I Sverige kører busserne i Stokholm, Göteborg, Malmä og Helsingborg på vedvarende energi - i Danmark er det på forsøgsstadiet med 6-10 busser...Det er værd at tænke over at udnyttelsen af skovens mange muligheder giver højere priser på sigt. Sverige har en kæmpe udviklet energisektor med energi fra skoven - træflis fra savværker, toppe på træer udnyttes maksimalt og går videre til kraft-varmeværker, bioetanol og gas - det siges at Danmark råber op om vind og energieffektivitet, Sverige gør noget grundlæggende ved det for kommende generationer...

 

Træflis ctr. KBM skovtræ.
Ved udtynding til flis udnyttes hele træet, top, grene m.m. prisen er lidt lavere end rene stammer, men til gengæld bruges hele træet. Priserne begynder at nærme sig hinanden, desuden er flisudtynding lettere og der skal ikke leveres topkvalitet. 

SPAR 50-60 % VED KØB AF SKOV I SVERIGE.

PRISERNE STIGER SNART I SVERIGE - KRISEN ER VED AT VÆRE SLUT OG PRISSTIGNINGER OG TENDENSER TIL HØJERE TRÆPRISER VIL VISE SIG I LØBET AF KORT TID - TIL DEN TID ER MARKEDET BETYDELIGT MERE OPHEDET, OG DET BLIVER VÆSENTLIGT SVÆRERE AT FINDE EN GOD SKOVEJENDOM.

VORE PRISER PÅ EJENDOMME BEFINDER SIG I DEN KORREKTE ENDE AF PRISSKALAEN - KØB EN SKOV NU OG DE ER MED PÅ KOMMENDE PRISSTIGNINGER.

SKOV OG JORD ER DET ENESTE DER IKKE BLIVER MERE AF.  DERFOR ER INVESTERINGEN LANGSIGTET HEN OVER KRISER, PRISERNE I POLEN, SVERIGE OG TYSKLAND HAR VÆRE TIL DELS UPÅVIRKET AF KRISEN - BLOT HAR DET VÆRET SVÆRERE AT FÅ FINANCIERING HOS BANKERNE.


277 HA skov var udbudt i Børsen 2/12-2012 til en pris af ialt 46,5 mill, 5 ejendomme i Jylland - ejendommene kan måske ikke tilsvarende måles med 280 HA skov i Sverige til 20 mill, og dog - bygningerne er måske ringere i Sverige, men produktionsværdien på ejendommen er langt højere i Sverige end Danmark - både i forrentning, udbytte, infrastruktur, produktivitet, omkostninger, herlighedsværdi og forrentning af investeret kapital og afkast er bedre og omkostningerne givet langt billigere og mere effektiv i Sverige.
Derfor bør en investering i svensk skov overvejes seriøst inden pengene slippes løs på en langsigtet investering i Danmark, hvor eneste værdiparameter er værdi tilvækst.
For danske skovejendomme kan det ikke forventes at give afkast via skoven da omkostningerne næsten altid er højere end salgsprisen på det træ der fældes helt op til 60-80-års alderen, modsat Sverige hvor der  løbende vil kunne opnås overskud ved udtynding og afdrift allerede efter 20-25 år efter plantning.  
Fortjenesten ved at have skov i Danmark opnås således på negativ drift, underskud, inflation og ved en spekulativ investering. Hvorimod Sverige (og mange andre lande med bedre infrastruktur) kan opnå positiv drift medvirkende til en reel forrentning af den investerede kapital.   

email   szabad@jilas.dk
 

 

Guld fra grønne skove - CO2

International Woodland Company fokuserer på at der fremover kan handles med CO2 kvoter der oplagres i skov arealer.

 

Efter beregninger oplagres der i en HA skov 4,53 tons CO2 / år hvilket skulle give en værdi af 19,2 USD/år svarende til 110,- DKK/HA. Disse størrelser kan dog variere og rettes løbende i beregningerne.

Måske synes det ikke meget i nuværende fase, men på sigt vil efterspørgselen være stigende for virksomheder eller lande der har problemer med CO2 kvoterne. Disse brugere af CO2 kan være oplagte købere i fremtiden, og kan byde på væsentlige økonomiske gevinster for skovejerne.

 

 

Skov er en sikker investering.

Jfr. Børsen Fredag den 20/3-2009. er køb og investering i skov inflationssikker, lav risiko, afkast kontrollabel, god forrentning uden større risiko.

 

ATP – ATP Timberland Investment K/S vil fremover investere 3 mia. kr. i skov.

Skov vokser 4-8 % årligt og følger prisudviklingen på andre markeder.

 

Det løbende afkast på drift af skove samt værdistigningen er de væsentligste parametre for investering i skov.

Skovene er inflationssikre langtidssikrede investeringer med afkast 3-4 % over inflationen årligt.

Ydermere giver skovdrift muligheden for selv at bestemme hvornår afkastet skal udtages af skovene, f.eks. afvente når priserne er små og hugst når priserne er høje. Skovejeren bestemmer selv hvor meget man vil udtage og kontrollerer derved skat og overskud.

 

Der er ikke uvæsentlige værdier gemt i skattefordele ved skovdrift.

Skovporteføljer i USA gav i 2008 9 % afkast modsat aktiernes fald på 50-80 %

 

 

SKAT - Ejendomsavance beskatning

Genplacering af avancer fra salg af ejendomme er en oplagt og sikker placering af fortjenester.

Har f.eks. en landmand solgt sin gård med fortjeneste efter skatteopgørelsen på 10 mill vil almindelig beskatning være ca. 60 % rest 4 mill.  Skat 6 mill.

Placerer landmanden kr. 10.000.000 i en skovejendom ser resultatet anderledes ud.

Udbetaling kontant 2,5 mill rest 7,5 mill kan placeres i værdipapirer og hæves til løbende drift/renter af skoven. Resultat for ejendom i EU derfor :

Skat 0 %

Stigende værdi af skoven

7,5 mill i f.eks. obligationer/kontant/

Investering kun 2,5 mill (med fuldt fradrag  10.000.000 for hele anskaffelsessummen.)

 

Kilde for ovenstående referater: Børsen 20/3-2009, ATP Timberland Invest K/S, International Woodland Company, Augustenborg Gods.

 

 

Udenlandske, svenske & polske ejendomme er rimeligt nemme at drive og har store herlighedsværdier.

I Sverige udgør skovdrift en betydelig del af nationalbudgettet, og er fuldstændig automatiseret med afsætning gnidningsfrit til de store skovindustrier, Store Enso, Sødre, Vida, SCA, Skånetimmer med flere, der tilbyder markedspriser samt udvidet konsulentbistand - som ofte rådgivneing gratis til skov ejerne. Drift af skov er derfor skrivebordsarbejde, kontrol og regnskab. Alle funktioner varetages uden problemer også for ejere der bor langt væk. Skov ejeren har derfor nem drift og tilmed glæde / alternativt indtægter af jagt, bygninger, turisme m.m.


Polen er stadig et stort investeringsland med gode muligheder. Største problem er sproget, men den ny generationer taler både tysk og engelsk. EU har fået struktur på landbruget og et moderne arbejdsklima er opstået genne de sidste 19 år. 
Al basis er på plads for en god og langsigtet investering. I Polen er det hovedsalig landbrugsejendomme der er til salg. Prisen er afhængig af bonitet, herlighedsværdi og beliggenhed. Jagten er ikke frit tilgængelig, og jægerne betaler vildtskadeerstatning for skader vildtet laver på afgrøderne. Polen er som bekendt medlem af EU hvorfor der betales EU-tilskud pr. HA samt en lang række varierende tilskud for diverse driftformer. Infrastrukturen er fuldt udviklet på alle områder med rådgivning, maskinstationer og arbejdskraften er væsentligt lavere lønnet end i f.eks. Danmark.PRISFALD PÅ EJENDOMME

 
EN RÆKKE VALUTAER JUSTERET 15-25 %
Siden slutningen af 2008 er SEK i stabil udvikling omkring 0,80-0,86 DKK,  og Zloty faldet 20 % hvilket har gjort investeringer i Sverige og Polen særdeles aktuelle. Jordpriserne er blevet stående i landets valuta mens valutaen er faldet betydeligt.
Hertil er også maskin og arbejdskraft blevet særdelet billigt set fra lande i Euroen.
Renteniveauet i Sverige og Tyskland er historisk lavt med variable renter på 1-2-3- % og faste renter omkring 5 %.   

Se vore aktuelle ejendomme til salg. Besigtigelse kan foregå på egen hånd mod forudgående aftale af seriøst interesserede.


Kontakt investeringsrådgiverne for køb salg og rådgivning:

 


szabad@jilas.dk

 

Carl Szabad               0045 49139658

Birgitte Schørring       0046 45150045
 

Augustenborg Gods

SALG AF EJENDOMME

Augustenborg,  2556 Mjölkalånga, S-28291 Tyringe

+46 4515-0045

Bybjergvej 15  DK-3060 Espergærde 

+45 4913-9658

Fax +45 4913-8035  Tel +45 4913-9658 Mobil  +45 2845-9611

szabad@jilas.dk

 

 

Skovselskaber ordner alt i Sverige

En skovejer vælger selv hvor meget, hvor ofte og hvor tit der skal arbejdes i skoven - top moderne firmaer yder glimrende konsulent bistand med pasning og skovarbejde af alle typer. Du kan tilpasse din og skovens økonomi præcist efter velvalgte tidsplaner - således du får absolut mest ud af din økonomi. 

Velkommen til vores hjemmeside