Skov og tømmer priserne går op - sammen med at den svenske krone er lav.

Skovselskaber ordner alt i Sverige

SKOV - MILJØ - VÆRDIER - FREMTIDEN - ØKONOMI - INVESTERING

En svensk skovejer vælger selv hvor meget, hvor ofte og hvor tit der skal arbejdes i skoven - altid tænkes der på miljøet hvor top kvalificerede firmaer yder glimrende konsulent bistand med pasning og skovarbejde af alle typer. Du kan tilpasse din og skovens økonomi præcist efter velvalgte tidsplaner - således du får absolut mest ud af din økonomi. 

Ved salg af din ejendom samarbejder med Råå film fremstille en demo - video på 3-5 minutter.

Film fra Augustenborg :

//www.augustenborg-gods.dk/18881139

 

Genplacer din avance i skov...

Geninvestering af overskud ved salg af ejendomme, landbrug, skove er effektive og værdiskabende muligheder, således at hel eller del af overskuddet flyttes over i en nykøbt skov.

Overskuddet forbliver i virksomheden og hos ejeren til senere afkast - vi laver gerne en beregning eller udkast til fremtidig sikker investering.

 

 

 

AUGUSTENBORG

Augustenborgvägen 2556   Mjölkalånga   S-28291 Tyringe   Sverige

0046 4515 0045   Vat SE 3022 93632601  Kristianstad Sparbank 8313 – 9,5243429023

//vimeo.com/257385553

Augustenborg Gods A/S   Bybjergvej 15   DK-3060 Espergærde   Danmark

Tel +45 4913 9611  +45 28459611    Vat DK 77920714   Nykredit 8117 -2687504

IBAN DK8581170002687504  SWIFT: NYKBDKKK  SÖDRA 118949

Mail:   szabad@jilas.dk          augustenborg@jilas.dk       www.augustenborg-gods.dk

 

 

SVENSK SKOV STEG 4,8 % I 2015 - 5,6 % i 2016

Augustenborg  
Køb, salg af godser, skov og landbrug samt relaterede virksomheder og udenlandske ejendomme.

Udlejning af jagter skov, vurdering af jagter og udlejningsmuligheder i ind og udland.


Mail : 
szabad@jilas.dk  
 

 Køb, salg & udlejning af

skov og jagt ejendomme

Vi sælger, udlejer jagt, rådgiver med salg og udlejning af jagt i både Danmark, Polen og Sverige. Der er store forskelle fra land til land - vi har erfaringer med ejerskab i alle 3 lande plus følger løbende investeringer i andre markeder.

 

 

LACER 30 % FORMUE I SVENSK SKOV

Er man i besiddelse af f.eks. 1-100 mill vil en skovintestering på 25-40 % være et af de mest sikre produkter man kan sikre sin formue ved. Aktier og obligationsmarkedet er i dag så kompliceret og skiftende at det er forbundet med store fejlmuligheder, der kan koster hele eller store dele af formuen. Investeringsforeninger og banker ser en lukrativ forretning i disse aktiver, men overlader kunderne med risikoen og derfor også tabet. Naturligvis kan man vinde på markedet, og naturligvis kan man også sikre sig, men fast ejendom bliver der ikke mere af, og skov vokser med 3-5 % om året uanset hvordan markedet går. I perioder vil man opleve større stigninger, især som nu efter en krise. Men uanset om markedet går op eller ned så vokser egenkapitalen - man kan sågar tegne forsikring for det.   

Placerer man f.eks 6 mill i en ejendom, og har man økonomien i orden kan man købe en ejendom til 18-24 mill med afkast heraf - renten der p.t. er 1 % - man skal ikke være det store matematik geni for at se regnestykker efter 10 år. Mulighederne er der men grundreglen er at man skal have god økonomi samt købe en stor effektiv drift skov. Der er her vi kan hjælpe med investeringerplaner og vurderinger. 

Netop nu er svenske skovejendomme billige - SEK 0,73 er lavere end i mange år...og træpriserne er på vej op...

Skov i Sverige ser fortsat ud til at være et af de sikreste og mest stabile investeringer, bl.a. fordi 3 faktorer spiller ind 

1. Vægst i kubikmeter - træerne vokser mens du sover....

2. Jævn udvikling i råvarepriser. - Industrien efterspørger råvarer, Sverige er verdens 3. største aktør på en række træprodukter, og vel nr 1. i effektivitet og innovation.   

3. Værditilvægst gennem markedsprisstigninger. Svenske skovejendomme koster lidt i forhold til f.eks. danske ( med 100-200 %) og tyske (30-75 %) skove. Det kan pludselig komme skred i priserne. 

Stadig er bør man se på den lange bane fremfor hurtigt afkast - men et er sikkert - beskatningsprofilen er betydeligt anderledes end almindelige investeringer som aktiermarkedet der jo beskattes løbende uden fradrag for drift, afskrivninger el.l. 

Nye tal fra LRF - viser tendensen og stabiliteten: (se nedenfor) 

Kubikmeter pris pr HA ved salg af ejendomme - gennemsnit. Sydsverige der jo vil være mest interessant - hvor markedet er frit påvirker priserne - mange nordlige dele af landet er der bopælsplikt ved køb af skov. 

I 2018 endte prisudviklingen med SEK svenske kr. 629,- ,-   pr/KBM træ i skoven en stigning på 2,43 % - ikke voldsom stor stigning, men ser man på aktieportefølgerne i samme periode er forskellen måske + 15-25 % - og for mange meget større. 

Giganternes markedsyn - SCA, Store Enso, Södra - Svenske skovindustrier ser positivt på fremtiden, skovens store betydning for begrænsning af den globale opvarmning er kun lige blevet aktualliseret, og svensk skovdrift lever også langt bedre betingelser end i Danmark. Biomasse til energi er vel 10 x længere fremme i Sverige, opvarmning af byer, etanol til biler, biogas til busser og tog,  udnyttelse af skovens værdier er i praksis udnyttet i Sverige, hvor vi i Danmark mere taler uden at handle. 

Der er derfor globalpolitisk langt mere logik i at investere i svenske skove, hvor miljøet er i centrum. Det er hyggeligt at vi i Danmark laver skovene om til løbestier, parker, urørt natur og fritids aktiviteter, men det er andre aktører der skal rette op på miljøet udenfor Danmark, hvor skoven aktivt medvirker til nedbringning af den globale opvarmning.

Real utveckling av priset på skogsmark

 

Tømmerpriserne stiger i Sverige

De seneste måneder er priserne på tømmer steget så det er ved at være tid til at afvirke passende arealer. Stigningerne kommer fortrinsvis fra USA, men også Europa er på vej op.

B.S. : Hvornår priserne er i top kan være vanskeligt at sige, men f.eks. i 2006 var der pludselig mangel på træ i Finland, og priserne steg op til 50 % på få måneder i Sverige - husk hvad der skete  - et styrtdyk i 2007 og 8-10 års krise - en krise vi endnu ikke er helt ovre - især er danske banker umulige at håndtere. De har bombe-chok. Svenske banker kom lettere over krisen og mere fornuftigt, men også her er man skærpede kreditkrav. Skovejendommene hold deres værdier og steg gennem perioden, men belåning var vanskeligere i krisen. 

Kan De præstere 25 % i udbetaling samt en seriøs baggrunds økonomi kan 75 % lånes i banken - p.t. til ca. 2 % - variabel rente og omkring 3,2 % i 5-10 år tænker man på at skoven vokser med 5 % + eventuelle prisstigninger - er det vel nu man bør investere. Vi taler her om bankens vurdering af ejendommen som ofte falder tæt på salgsprisen.

Invester i Sverige

Svensk træindustri er helt unik - tænk at Polen eksporterer træ til Sverige, her forarbejdes det på savværker og kommer retur og sælges i Polen, savet, høvlet, som brædder og lister til lavere pris end polakkerne selv kan producere samme vare til.

Køber Du skov i Sverige, er du inde på merkedet og tæt på verdens bedste skovindustrier - Sødra, Sydved, Store Enso, SCA, Skånetimmer - firmaer der medvirker til industrien, som vel kan sammenlignes med den danske svineproduktion. Man kan synes om svineproduktionen, men effektiv og exportsucces er det - i Danmark er der 35 mill svin i Sverige 3 mill svin - til gengæld er det forbudt med spaltegulv og hale-klip.

I Sverige går grisene med krøller på halen i en stor tot dejlig halm. De får MCP beriget tørv i foderet med jern, der stabilicerer maven, så dødeligheden ikke er så stor ved afvænning. Svenske biler og by-busser kører på hel og delvis svensk ethanol fremstillet af træ - i Danmark er det en forsøgsordning.  Kraftværkerne kører på træ og ikke forsilt kul som i Danmark. De er smarte svenskerne, og de er langt fremme, men de går altid stille med dørene. danskerne har pengene (og gennemsnitlig mere) i aktier - svenskerne køber skov.

Svensk skovbrug er omvendt med danske skove, hvor kun håbet om en værdistigning dækker store omkostninger - i Sverige er det at eje skov en afkastgivende investering. B.S. - Investeringsrådgivning.  

 

Augustenborg, Carl Szabad kommenterer:

til Berlingske Tidende - 1/10-16 : Investeringen i Lettiske skove er korrekt langt ude i skoven - Letland - alt for langt måske...det er forkerte tal, beregninger og uheldig skovdrift i Letland - man kan tjene meget mere i Sverige på sin skov....fordelene er åbenlyse - HD - Forest regner sine Letland skove til 15.000/HA - som jo er niveau med Sverige for u og nyplantede arealer - enten opskriver HD Forest deres værdier, og får derved 14 % i afkast eller også er der brugt en meget spids kuglepen.  

 

Under titlen " Langt ude i skoven ligger der en god investering " skriver Berlingske en noget uklar historie fra Kai Tygesen Salgschef for Hedeselskabet HD Forest at investor Henrik Skafte gør en god investering.

Hvis man forstå atiklen rigtigt er sandheden en noget anden. Det oplyses at HD Forest ejer 50.000 HA til en værdi af 750 mill. - det er 15.000/HA

Investor har lagt 10 % i udbetaling til 200 HA - der i DK koster 120.000/HA, i Sverige 45-55.000/HA men i Letland altså koster 15.000/HA - HD Forest kræver dog 300.000 € i hver investering. Omtalte investor må have betalt ca 3-4 mill - og med en tidshorisont på 10-15 år - på nyplantet skov - administration osv er  alene prisstigninger at håbe på - da skoven er nyplantet og ikke passes - den vil give 0,00.

Det oplyses at skoven ikke passes som i DK og Sverige - det vil sige absolut manglende vægst og 0 i afkast de første 25 år - efter vor vurdering snarere 35 år.

HD Forsst tager 0,5-1,5 % i administration - afkastet har været 14 % siden 2001

Augustenborg Gods, Carl Szabad udtaler: I Sverige kan du selv eje din skov uden HD Forest tager 1,5 % årligt, du betaler for reel skov i Sverige med forskellig afkaststørrelse, og investor fra Berlingske kan få løbende afkast i hele ejerperioden i Sverige til omkostninger, renter og afdrag. For 65.000/HA får du 25 % fuldvoksen skov for i Sverige, plus god skov med voksemuligheder for resten - skoven er velpasset. Skovselskaber udtager skov løbende i ejerperioden, gratis rådgivning og fornuftig afkast - i Sverige har afkastet langt overgået HD Forests 14 % siden 2001.

HD Forest Hedeselskabet er og bliver bedst til selv at tjene pengene så der bliver alt for lidt til skovejeren - jeg anser det for forkert at lokke kunder til investeringer', der er opskrevet for at vise stort afkast - det er ikke reelt at tro at uplejet skov kan give afkast på 15 år. Der er kun prisstigninger der vil kunne bære forrentningen - kommer der en opgang eller endnu en nedgang om 12-15 år - vil man intet få ud af investeringen - alene udtynding i underernærede træer vil koste 5-10.000/HA og husk pristalsregulering. 1 % årligt er ikke en god investering i skov. 3-5 % p.a.  burde som Sverige være målet herpå prisstigninger efter en certificeret skovpasning.  Jeg forstår simpelthen ikke Hedeselskabets opskruede tal. "Prisudviklingen over 10 år i Sverige - steg 56 % i svenske skovejendomme jfr. LRF - Sveriges største rådgivende konsulenter og skovejendomshandlere." slutter Carl Szabad.

 

Mere generelt :

I Danmark er al skovinvestering baseret på prisstigninger på jorden, der er næsten ingen industri og infrastruktur, og al afkast går til skovselskaberne, priserne ER ikke i overensstemmende med afkast, beskatningen høj og ret uoverskuelig.

Ejendomsavance fra salg af land og skovbrugsejendomme, kan dog flyttes til og fra andre EU lande med fordel i køb af anden ejendom. En betydelig vurdering man bør have vi tankerne.

 

I Polen kan der kun erhverves landbrug i selskabsform, priserne er formidable lave, arbejdskraft meget billig med stort udbud af kvalificerede folk, ulempen er sproget, tilvænning til polsk struktur - men alt fungerer og alt kan lade sig gøre. Den nuværende national kristen socialistiske regering er håbløst ved at ødelægge Polens infrastruktur, men de forventes at tabe næste valg på manglende indfrielse af valgløfter, og mangel på støtte i befolkningen. Skov er sjældent til salg, derfor har det som investor kun lidt interesse.  

 

I Sverige er skovpriserne 40-50 % af de danske, afkastet regulært med løbende afkast, værdistigninger og et reelt forhold til afkast, skovbrug er effektivt med verdens mest effektive skovsektor. Fuldt udbygget infrastruktur der ordner alt effektivt og lønsomt. Investering i 100 HA og derover er yderst fornuftige mindre skover er dyre i forhold til størrelsen. Man må betragte Sverige som en både stabilt investeringsklima og med en høj sikkerhed - det er verdens bedste land med skovbrug.   

VORE EJENDOMME ER NØJE AFPASSET DET ØVRIGE MARKED I PRIS OG AFSPEJLER REELLE INVESTERINGER i den billige ende....

ALENE 2015 STEG PRISERNE MED 4,8 % PR. KbM SKOV PÅ RODEN.

 
 
"Skovpriser" prisudviklingen over 10 år - stigning på 56 % i svenske skovejendomme.

LRF Consult - Sveriges største skov og landbrugskonsulent firma  

Real udvikling af skov priser pr. KBM - kubikmeter opgives af LRF

Tabell

 Real utveckling av priset på skogsmark under 10 år (kr/m³sk)

Diagram

LRF er uundgåelige hjælpere ved køb og salg af skovejendomme - de opgiver og udgiver diverse tidsskrifter og har et kæmpe udvalg af konsulent ydelser.

LRF gør sig den ulejlighed at beregne priserne på skovejendomme, og har fulgt prisere gennem mange år.

Læs grafen rigtigt - det er netto skovpris pr. KBM - altså er slottet eller herlighedsværdier ikke medregnet i disse priser, hvilke kan være meget højere...

Krisen har til 2014 hæmmet udviklingen på priserne - men i 2015 sted ejendomene igen over 5 % - fra 2005-2010 steg de 40 - 45  % på bare 5 år. Skov er værdifast investering og fastholder man kapitalen i 10 år frem er vor prognose tæt på 90 %. Det er et økonomisk kendt modelkompleks at investeringerne indhenter et tabte - kort sagt er det nok nu der skal satses, mens ejendommene ikker er nået maks.


PRISERNE ER DERFOR YDERST FORDELAGTIGE VED INVESTERING I SVENSKE EJENDOMME. 

VI SÆLGER OG RÅDGIVER VED KØB OG SALG AF EJENDOMME MED SKOV, LANDBRUG, GODSER, INVESTERINGSEJENDOMME OG VIRKSOMHEDSDRIFT


VD:
Polske ejendomme er stadig interessante omend priserne er steget betydeligt gennem de senere år. til 25-50.000 pr HA. afhængig af bonitet og beliggenhed. Vi ser løbende prisstigninger og de nyeste EU-bidrag for de næste 5 år er netop kommet på plads. MIN. € 180/HA giver tryghed og stabilitet. Desuden skal jagten i Polen privatiseres - d.v.s. at jordejeren skal have jagtretten og leje jagten ud til jægerne - hvor vildtskaderne således indgår.
- Det er yderst positivt. Det vil helt sikkert ændre priserne og mulighederne, og reelt give ejerne af jorden den kompensation han er berettiget til.

Hertil vil landmændene se en yderligere værdistigning på jorden - beregnet op til 20 % som landsgennemsnit, hvis jagten privatiseres, idet der vil kunne laves vildtforbedringer og derved kunne opnås bedrer pris for jagten.
  

  
Sverige:
Priserne på skovejendomme er upåvirkede af de dårlige tider og prisen er jævnt stigende i Sverige.
Der foretages løbende vurdering af Sveriges største konsulent kæde LRF og priserne er kun vigende helt i nord, områder der ikke umiddelbart er interessante investeringsområder. Sydsverige ligger stadig i top, men stadig 50 % - 60 % billigere end i Danmark og med væsentlig bedre kontante afkast og muligheder for reelt skovdrift.
Den svenske infrastruktur på skovområdet er som at sammenligne med den danske svineproduktion, effektiv struktureret og lønsom ved korrekt drift. 

 

Der skrives meget, men når aktiemarkedet falder som i september-oktober 2014 er rådgiverne mere stille. Blot måneder før var optimismen stor. Børsen skrev at globale aktier giver en afkast på 8 % over 30 år, og har f.eks. i perioden 1970 - 2004 - 10 %, 80-89 - 18 %, 04-14 - 6.7 % - er rådet at holde fast i nedture.

Måler man nu er tallene anderledes er investering i større eller mindre skovejendomme et langt sikrere objekt - især langsigtet - jorder ligger der - det gør mange ef de lovende firmaer ikke, og hvor er aktie porteføljen så pludeslig blevet af. OW Bunkers !

Vi kan alternativt sige at hvis man i samme periode havde købt svenske/polske skove ville afkasten være betydeligt større og langt sikrere. En skov vokser med 5 % årligt uanset kriser, hertil kommer prisstigninger på både træ og jord.  Havde man købt en skov for 10 mio i 1984 og solgt den i dag, kunne man udover løbende afkast have stået med 100-150 mio. Alternativt skal vi lige huske at undvige aktier som Lehmann Brothers, Sjælsøgruppen, Nordisk Fjer, Amagerbanken, Saab, m.fl. og komme rigtigt ind og kom rigtigt ud af markedet.

Skoven er den der og vokser. danske småskove 0-200 HA skove er alene baseret på pristigninger, men svenske er baseret på produktion, tilvækst og prisstigninger og løbende afkast - Sverige er verdens mest udviklede infrastrukturer på træ, papir og tømmerproduktion hertil er Sverige kjraftigt på vej til at blive selvforsynende med energi samt bioethanol - en ny kæmte industri hvor skovafkastet øges allerede ved 1. udtynding (1. gallring). Nogle af verdens største som StoreEnzo er verdensledere, man kan sige det som Danmark kan med grise kan svenskerne med skov.

 Helt nye tal viser er god og sund stigning også gennem kriseårene - hvor mange formuer er gået tabt i både virksomheder og aktiehandler. 

S

"Investering i skov i Sverige - en fremtidssikret, en klassisk langtidsinvestering med alle fordele, det er sjovt og tilmed en nydelse. Hvad skal man med en aktiepost uden betydning i et luftkastel, når man kan få reelle værdier i skov. Skov måles på kubikmeter, på tilvækst og beliggenhed - luftkasteller måles på luftspejlinger, dyre direktører og fremtidsprognoser ingen som bekendt kan spå om " direktør Carl Szabad, Augustenborg Gods.


Købsprocessen er anderledes i Sverige og Polen.

"I dag ved sælger at forhandling kan være en mulighed. Nogle gange er det muligt andre gange er sælger urokkelig. Blot bør et tilbud være seriøst, og den nødvendige kapital til stede. Derfor vil alle forespørgsler blive behandlet efter en vurdering af købers reelle muligheder. Vi hører gerne fra seriøst interesserede købere til vore udbudte ejendomme." B. Schjørring.


"Det er mange aspekter i køb af skov, jagtejendomme og landbrug. De aktuelle emner i dag er miljø, klima, finanskrise, sikre investeringer, pension men også herlighed, familie, tid, interesser og et godt liv i naturen. Vi giver her et kort overblik i hvad der umiddelbart skulle få investorer til at anbringe en del af formuen i skov og landbrug som grundlag."

Svenske skovpriser vurderes på antallet af kubikmeter pr. HA - skovens bonitet, jævn fordeling i alle aldersklasser, naturligvis jagt og anden naturværdi, hus og bygninger - stort antal KBM høj pris - lille KBM lille pris.
Køber man skov gælder det om løbende at udvikle skoven og de fremtidige muligheder. Der findes gode rådgivere, gode tidsskrifter og masser af information.
Skogstyrelsen (svarer til Skov og Naturstyrelsen) optræder også som rådgivere på en for danskere lidt uvant måde ved at være lyttende, rådgivende og særdeles kvalificerede og mangler ganske den danske bureaukratiske irettevisende hævede pegefinger. De er nærmest flinke og "på skovejerens side". 

Augustenborg Gods sælger og rådgiver interesserede investorer.


Der er store nyheder for skovejerne.
De svenske og også de danske energimyndigheder og eksperter mener at kul, olie og gas skal erstattes af vedvarende energi over de næste 20-40 år. Herunder hører vindkraft, solenergi, landbrugets halm og skovenes træflis. Flis energi kommer til at afløse store mængder af de gamle råstoffer. Flis og bioetanol (benzin) frembringes via skovflis, der derfor må forvente en forhøjet pris på deres træ, energi og råvarer. Sverige er langt foran Danmark, hvor flis er en fast noteret vare til en pris, der nærmer sig papirtræ.

I Sverige kører busserne i Stokholm, Göteborg, Malmä og Helsingborg på vedvarende energi - i Danmark er det på forsøgsstadiet med 6-10 busser...Det er værd at tænke over at udnyttelsen af skovens mange muligheder giver højere priser på sigt. Sverige har en kæmpe udviklet energisektor med energi fra skoven - træflis fra savværker, toppe på træer udnyttes maksimalt og går videre til kraft-varmeværker, bioetanol og gas - det siges at Danmark råber op om vind og energieffektivitet, Sverige gør noget grundlæggende ved det for kommende generationer...

 

Træflis ctr. KBM skovtræ.
Ved udtynding til flis udnyttes hele træet, top, grene m.m. prisen er lidt lavere end rene stammer, men til gengæld bruges hele træet. Priserne begynder at nærme sig hinanden, desuden er flisudtynding lettere og der skal ikke leveres topkvalitet. 

SPAR 50-60 % VED KØB AF SKOV I SVERIGE.

PRISERNE STIGER SNART I SVERIGE - KRISEN ER VED AT VÆRE SLUT OG PRISSTIGNINGER OG TENDENSER TIL HØJERE TRÆPRISER VIL VISE SIG I LØBET AF KORT TID - TIL DEN TID ER MARKEDET BETYDELIGT MERE OPHEDET, OG DET BLIVER VÆSENTLIGT SVÆRERE AT FINDE EN GOD SKOVEJENDOM.

VORE PRISER PÅ EJENDOMME BEFINDER SIG I DEN KORREKTE ENDE AF PRISSKALAEN - KØB EN SKOV NU OG DE ER MED PÅ KOMMENDE PRISSTIGNINGER.

SKOV OG JORD ER DET ENESTE DER IKKE BLIVER MERE AF.  DERFOR ER INVESTERINGEN LANGSIGTET HEN OVER KRISER, PRISERNE I POLEN, SVERIGE OG TYSKLAND HAR VÆRE TIL DELS UPÅVIRKET AF KRISEN - BLOT HAR DET VÆRET SVÆRERE AT FÅ FINANCIERING HOS BANKERNE.


277 HA skov var udbudt i Børsen 2/12-2012 til en pris af ialt 46,5 mill, 5 ejendomme i Jylland - ejendommene kan måske ikke tilsvarende måles med 280 HA skov i Sverige til 20 mill, og dog - bygningerne er måske ringere i Sverige, men produktionsværdien på ejendommen er langt højere i Sverige end Danmark - både i forrentning, udbytte, infrastruktur, produktivitet, omkostninger, herlighedsværdi og forrentning af investeret kapital og afkast er bedre og omkostningerne givet langt billigere og mere effektiv i Sverige.
Derfor bør en investering i svensk skov overvejes seriøst inden pengene slippes løs på en langsigtet investering i Danmark, hvor eneste værdiparameter er værdi tilvækst.
For danske skovejendomme kan det ikke forventes at give afkast via skoven da omkostningerne næsten altid er højere end salgsprisen på det træ der fældes helt op til 60-80-års alderen, modsat Sverige hvor der  løbende vil kunne opnås overskud ved udtynding og afdrift allerede efter 20-25 år efter plantning.  
Fortjenesten ved at have skov i Danmark opnås således på negativ drift, underskud, inflation og ved en spekulativ investering. Hvorimod Sverige (og mange andre lande med bedre infrastruktur) kan opnå positiv drift medvirkende til en reel forrentning af den investerede kapital.   

email   szabad@jilas.dk
 

 

Guld fra grønne skove - CO2

International Woodland Company fokuserer på at der fremover kan handles med CO2 kvoter der oplagres i skov arealer.

 

Efter beregninger oplagres der i en HA skov 4,53 tons CO2 / år hvilket skulle give en værdi af 19,2 USD/år svarende til 110,- DKK/HA. Disse størrelser kan dog variere og rettes løbende i beregningerne.

Måske synes det ikke meget i nuværende fase, men på sigt vil efterspørgselen være stigende for virksomheder eller lande der har problemer med CO2 kvoterne. Disse brugere af CO2 kan være oplagte købere i fremtiden, og kan byde på væsentlige økonomiske gevinster for skovejerne.

 

 

Skov er en sikker investering.

Jfr. Børsen Fredag den 20/3-2009. er køb og investering i skov inflationssikker, lav risiko, afkast kontrollabel, god forrentning uden større risiko.

 

ATP – ATP Timberland Investment K/S vil fremover investere 3 mia. kr. i skov.

Skov vokser 4-8 % årligt og følger prisudviklingen på andre markeder.

 

Det løbende afkast på drift af skove samt værdistigningen er de væsentligste parametre for investering i skov.

Skovene er inflationssikre langtidssikrede investeringer med afkast 3-4 % over inflationen årligt.

Ydermere giver skovdrift muligheden for selv at bestemme hvornår afkastet skal udtages af skovene, f.eks. afvente når priserne er små og hugst når priserne er høje. Skovejeren bestemmer selv hvor meget man vil udtage og kontrollerer derved skat og overskud.

 

Der er ikke uvæsentlige værdier gemt i skattefordele ved skovdrift.

Skovporteføljer i USA gav i 2008 9 % afkast modsat aktiernes fald på 50-80 %

 

 

SKAT - Ejendomsavance beskatning

Genplacering af avancer fra salg af ejendomme er en oplagt og sikker placering af fortjenester.

Har f.eks. en landmand solgt sin gård med fortjeneste efter skatteopgørelsen på 10 mill vil almindelig beskatning være ca. 60 % rest 4 mill.  Skat 6 mill.

Placerer landmanden kr. 10.000.000 i en skovejendom ser resultatet anderledes ud.

Udbetaling kontant 2,5 mill rest 7,5 mill kan placeres i værdipapirer og hæves til løbende drift/renter af skoven. Resultat for ejendom i EU derfor :

Skat 0 %

Stigende værdi af skoven

7,5 mill i f.eks. obligationer/kontant/

Investering kun 2,5 mill (med fuldt fradrag  10.000.000 for hele anskaffelsessummen.)

 

Kilde for ovenstående referater: Børsen 20/3-2009, ATP Timberland Invest K/S, International Woodland Company, Augustenborg Gods.

 

 

Udenlandske, svenske & polske ejendomme er rimeligt nemme at drive og har store herlighedsværdier.

I Sverige udgør skovdrift en betydelig del af nationalbudgettet, og er fuldstændig automatiseret med afsætning gnidningsfrit til de store skovindustrier, Store Enso, Sødre, Vida, SCA, Skånetimmer med flere, der tilbyder markedspriser samt udvidet konsulentbistand - som ofte rådgivneing gratis til skov ejerne. Drift af skov er derfor skrivebordsarbejde, kontrol og regnskab. Alle funktioner varetages uden problemer også for ejere der bor langt væk. Skov ejeren har derfor nem drift og tilmed glæde / alternativt indtægter af jagt, bygninger, turisme m.m.


Polen er stadig et stort investeringsland med gode muligheder. Største problem er sproget, men den ny generationer taler både tysk og engelsk. EU har fået struktur på landbruget og et moderne arbejdsklima er opstået genne de sidste 19 år. 
Al basis er på plads for en god og langsigtet investering. I Polen er det hovedsalig landbrugsejendomme der er til salg. Prisen er afhængig af bonitet, herlighedsværdi og beliggenhed. Jagten er ikke frit tilgængelig, og jægerne betaler vildtskadeerstatning for skader vildtet laver på afgrøderne. Polen er som bekendt medlem af EU hvorfor der betales EU-tilskud pr. HA samt en lang række varierende tilskud for diverse driftformer. Infrastrukturen er fuldt udviklet på alle områder med rådgivning, maskinstationer og arbejdskraften er væsentligt lavere lønnet end i f.eks. Danmark.
 

 
 
 

Ejendomsavance fra salg af land og skovbrugsejendomme, kan dog flyttes til og fra andre EU lande med fordel i køb af anden ejendom. En betydelig vurdering man bør have vi tankerne.

 

Et eksempel - tallene er eksempler:

Hansen sælger sin gård - har derved et overskud på 10 mio kontant før skat. Hansen kan kan vælge at betale ca. 5 mio i skat.

Hansen kan alternativt købe en skov i f.eks. Sverige til 10 mio - 200 HA, udbetale 2,5  mio i udbetaling og resten financieres i svensk bank - skatten udskydes til salget af denne skov - Hansen har derved investeret 2,5 mio i skov og har 7,5 mio i likviditet og obligationer.

Hansen har 7,5 mio til renter og afdrag på skoven, har driftfradrag på renter og omkostninger, skoven giver løbende afkast af denne nye investering - der er til løbende gavn for samfundet, (alternativet 5 mio i skat der er væk) - nu kan Hansen nyde skov, afkast, følge driften som varetages af skovselskaber til gavn for samfund, EU, Hansen og Hansen har sine penge i investering.

 

Alle regler skal følges nøje, og der skal investeres umiddelbart efter salg, men det er nu en gang mere samfundasgavnligt at investere i drift og arbejdspladser end passivt se sin opsparing forsvinde.  

     
Kontakt investeringsrådgiverne for køb, salg og rådgivning:

 


szabad@jilas.dk

 

Carl Szabad               0045 49139611
 
Birgitte Schørring       0046 45150045
 

Augustenborg

SALG & VURDERING AF EJENDOMME

 

 

 

 

 

 

Carl Szabad

 

AUGUSTENBORG

 

Augustenborgvägen 2556   Mjölkalånga   S-28291 Tyringe   Sverige

 

0046 4515 0045   Vat SE 3022 93632601  Kristianstad Sparbank 8313 – 9,5243429023

 

//vimeo.com/257385553

 

Augustenborg Gods A/S   Bybjergvej 15   DK-3060 Espergærde   Danmark

 

Tel +45 4913 9611  +45 28459611    Vat DK 77920714   Nykredit 8117 -2687504

 

IBAN DK8581170002687504  SWIFT: NYKBDKKK  SÖDRA 118949

 

Mail:   szabad@jilas.dk          augustenborg@jilas.dk       www.augustenborg-gods.dk